Uprawianie sportu jest co do zasady bardzo zdrowe ale ze wzrostem liczby zajęć sportowych wzrasta ryzyko urazów ortopedycznych.

Czytaj Więcej