COVID-19 a choroby serca

Wstępne raporty dotyczące SARS-CoV-2 (COVID-19) pochodzące Chin ostrzegały o ryzyku poważnych powikłań u pacjentów w podeszłym wieku ale również u osób z chorobami układu krążenia. Następnie te obserwacje zostały potwierdzone w licznych raportach z całego świata, w tym w badaniach z Europy i USA. Mechanizmy nie zostały w pełni wyjaśnione, ale istnieje kilka możliwości. W ocenie specjalistów głównym problemem układu krążenia w przypadku COVID-19 może być rozwój zawału mięśnia sercowego typu 2 związanego ze zwiększonym zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen w warunkach niedotlenienia, a wśród pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową epizod ostrego zapalenia może również przyczyniać się do niestabilności blaszki miażdżycowej i ostrych zespołów wieńcowych. Jednak w czasie obecnej pandemii liczne publikacje podkreślające następstwa COVID-19 w chorobach układu sercowo-naczyniowych uwypukliły pewne różnice, które wydają się charakterystyczne dla następstw koronawirusa. Wirus wiąże się z receptorem ACE2, który występuje w śródbłonku tętnic i żył a także w nabłonku dróg oddechowych, co powoduje, że jest to infekcja dróg oddechowych z potencjałem poważnych powikłań naczyniowych. Zakrzepica tętnicza lub żylna jest cechą charakterystyczną ciężkich zakażeń COVID-19, związanych zarówno z uszkodzeniem naczyń, jak i cytokinami prozakrzepowymi uwalnianymi podczas intensywnej ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej i immunologicznej. Innym aspektem zakażeń COVID-19, jest uszkodzenie mięśnia sercowego, objawiające się podwyższonym poziomem krążącej troponiny, kinazy kreatyninowej-MB i mioglobiny. Podwyższone stężenie troponiny jest najbardziej niepokojące, a gdy towarzyszy mu podwyższenie poziomu peptydu natriuretycznego w mózgu, ryzyko to dodatkowo się uwydatnia.

Jak można zaobserwować koronawirus nie jest jedynie chorobą układu górnych dróg oddechowych a ma bardzo istotny wpływ na układ sercowo – naczyniowy. Osoby obciążone ryzykiem chorób serca są bardziej narażone na powikłania w trakcie oraz po przejściu COVID-19 i powinny zwrócić większą uwagę na kondycję układu sercowo – naczyniowego. Działaniami profilaktycznymi w tej sytuacji powinno być zwrócenie uwagi na dietę, ćwiczenia fizyczne oraz konsultacje lekarskie w celu dobrania odpowiedniego leczenia farmakologicznego, stabilizujący układ sercowo – naczyniowy.

MED4FIT Poradnie Medyczne

Jeżeli nie chcą Państwo zwlekać z rozwiązaniem problemów medycznych to zapraszamy do umawiania terminów konsultacji u kardiologa w MED4FIT Poradnie Medyczne w Katowicach. Terminy konsultacji dostępne są w zakładce umów wizytę na www.med4fit.pl oraz w portalu www.znanylekarz.pl